Llicències federatives 2017

A partir del dia 12 de desembre es podrà fer la tramitació de les Llicències per l’any 2017

El procés es durà a terme fent el pagament a través de transferència bancària, de la següent manera:

Transferència bancària de l’import de la llicència al compte del CES de Caixa Bank. 2100.0081.97.0200267256 (Format IBAN: ES34.2100.0081.9702.0026.7256), on s’ha de fer constar el nom del titular de la llicència (en cas que l’import correspongui a més llicències fer-hi constar tots els noms.

1.   Un cop feta la transferència s’ha d’enviar un mail al correu del CES (cexsolsones@gmail.com) on hi ha de constar les dades:

 • Nom i Cognoms
 • Adreça
 • Codi Postal i Població
 • DNI
 • Telèfon
 • Data Naixement
 • Categoria de la Llicència: (1)
  • MAJOR: 18 anys o més
  • SUB-18: 17 anys
  • SUB-17: de 14 a 16 anys
  • SUB-14: Fins a 13 anys
 • Modalitat de la Llicència :(A,B,C,D o E)
 • Habilitació de la Llicència a la FEDME: (SI/NO)
 • Import Total de la Llicència (Llicència + Habilitació si és el cas) (2)

Un cop verificat el mail amb la transferència es farà la tramitació de la llicència a la FEEC i al cap d’uns 10 dies us la farem arribar al domicili que heu fet constar per correu ordinari.
Si teniu algun dubte podeu plantejar-lo al correu del CES : cexsolsones@gmail.com

(1) Per saber la categoria de la llicència heu de tenir com a referència l’edat a final de l’any 2017.
(2) Per consultar els preus ho podeu fer al Corriol 183 (Desembre-2016) o al web de la FEEC: www.feec.cat/feec/carnet-federatiu/