Convocatòria Assemblea i eleccions

En compliment del que disposen els Estatuts d’aquesta Associació, la Junta Directiva ha acordat convocar i us convoca per mitjà del seu president a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el dia 30 de gener de 2020, a les 9 del vespre en primera convocatòria i a 2/4 de 10 en segona convocatòria, a la sala d’actes del Casal de Cultura, amb l’objecte en el seu ORDRE DEL DIA de celebrar eleccions per a la renovació de la Junta Directiva. 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació o esmenes de l’acta de l’assemblea anterior

2. Estat de comptes

3. Quota de socis

4. Resum d’activitats. Realitzades i previstes

5. Eleccions

6. Torn obert de paraula. 

El procés electoral es realitzarà d’acord amb les disposicions estatutàries, l’horari de votacions serà el dia 30 de 7 a 9 del vespre al local del CES, Casal de Cultura núm. 3 i d’acord amb el Calendari que més avall es reprodueix aprovat per la Junta Directiva en data 23 de setembre: 

CONVOCATÒRIA ELECCIONS: 10 de desembre
CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL: 10 de desembre
PRESA DE POSSESSIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL: 13 de desembre
EXPOSICIÓ LLISTES I ANUNCI ELECCIONS: el 3 de gener de 7 a 8 al local del CES
TERMINI RECLAMACIONS I APROVACIÓ DEL CENS ELECTORAL del 3 al 10 de gener
FINAL TERMINI PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: 10 de gener
PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS: 13 de gener
ELECCIONS: 30 de gener
PRESA DE POSSESSIÓ: IMMEDIATA

Solsona, 10 de desembre de 2019